Introductie


 

Persoonlijke achtergrond

Wie ben ik?
Hallo, ik ben Irene, geb.1963, getrouwd met Henk, heb 3 zonen en ben maatschappelijk werkster- onderwijsmediator. Ons gezin woont  in Eindhoven en ook daar is deze stichting gevestigd.
Ik heb vroeger een opleiding gevolgd voor Kinderverzorging/Jeugdverzorging - pedagogisch medewerkster. Daarna ben ik actief geweest op de openbare school van onze kinderen. Ik hielp met handenarbeid en zat in de commissie ter verfraaiing van het schoolplein. De laatste twee jaar van de basisschool van mijn jongste zoon heb ik in de ouderraad gezeten.
Tevens ben ik vele jaren oppasmoeder geweest en heb ik enkele jaren gewerkt als professioneel peuterleidster. Ook ben ik vrijwilliger geweest bij Spel aan Huis en daarna voor vast in dienst gekomen van bij Spel aan Huis. Dit een een voorschools project voor kleine kinderen.
Ik ben sinds juni 2006 gediplomeerd maatschappelijk werkster. Ik heb dus mijn Bachelor degree social work and social services.
In mei 2007 heb ik het deelcertificaat Onderwijsrecht aan de universiteit va Rotterdam behaald. Echter ik ben géén jurist !
Op 11 april 2008 heb ik een NMI gecertificeerde opleiding Mediation met positief gevolg afgesloten. zie ook www.cvc.nl
Ik heb in april 2005de Stichting.Onderwijsklachten.nl opgericht en in september 2005 mijn maatschappelijk werk praktijk geopend voor onderwijsklachten.


Mijn man is afgestudeerd aan de TU Eindhoven en werkt nu in een groot ICT- bedrijf. Hij is jaren lang actief geweest op de basisschool van onze kinderen. Eerst als OR-lid daarna als MR-voorzitter en daarnaast als voorzitter van de GMR van de openbare scholen uit onze gemeente.

Terug


Wie heeft deze site gemaakt?

Ik heb zelf alle teksten geschreven.
Mijn man en een getalenteerde student hebben de opmaak van de site voor zijn rekening genomen.

Achter deze site zit dus geen commerciële organisatie, maar een stichting die opkomt voor de belangen van klagende ouders over het onderwijs.

Terug


Waarom deze site?

Ik heb deze site gemaakt om ouders te adviseren en te ondersteunen met problemen en klachten over het onderwijs.

Er blijkt weinig informatie te zijn voor ouders die een klacht hebben over het onderwijs of hun school. Daarbij komt dat ouders vaak niet weten waar ze naar toe moeten met hun klacht. Ook weten sommige ouders niet hoe ze de problemen met de school het beste kunnen oplossen. Ik wil ze via deze site en met persoonlijke gesprekken informeren, steunen en tips geven.

Ouders zouden moeten weten wat ze te wachten staat als ze een klacht indienen op school, bij het bestuur of landelijke klachtencommissie. Daarbij is het van belang dat ouders weten wat hun positie in het onderwijs echt is wat betreft klachten en / of problemen.

Wij hebben ons erg alleen gevoeld en we misten een stukje begeleiding bij de klachtencommissie.

Een aantal besturen in Nederland heeft een vertrouwenspersoon/bemiddelaar in dienst, maar zeker niet alle besturen. Daarbij komt dat deze personen regelmatig niet eens hun eigen rol/taak kennen en niet weten hoe een klachtencommissie werkt.

Ik wil ouders middels deze site helpen door alle aspecten van het klagen te belichten om zo voor meer duidelijkheid te zorgen.

Terug


Voor wie is deze site bedoeld?

Deze site is voor iedereen bedoeld die meer wil weten over onderwijsklachten.

Ik heb mij daarbij gericht tot de ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ik richt mij niet tot de leerkrachten omdat deze vaak hulp kunnen krijgen van o.a. collega’s, de directie of het bestuur. Tevens kunnen besturen juridische steun krijgen van overkoepelende bestuursorganen, of via vakbonden.

Ouders staan er over het algemeen alleen voor. Voor ouders bestaat geen vakbond. Stichting de Ombudsman is niet voor onderwijszaken en veel gemeentes zijn niet aangesloten bij de Nationale Ombudsman, dus ook daar kunnen ouders niet terecht.

Een luisterend oor bieden de ouderverenigingen wel, maar je moet als individuele ouder wel eerst lid zijn. Maar ook dan word je niet adequaat geholpen omdat de ouderverenigingen niet elke ouder persoonlijk kunnen helpen. Ze hebben daar de financiële middelen niet voor en ook geen tijd, ook al zouden ze dit wel graag willen doen. Geldgebrek is ook de reden dat ouderorganisaties vaak geen juristen in dienst hebben die zouden kunnen adviseren.

www.50tien.nl is er alleen voor losse vragen van ouders maar langdurige ondersteuning bieden zij niet.
Deze site en Stichting.Onderwijsklachten.nl is er dus voor alle ouders die informatie willen en steun kunnen gebruiken bij de afhandeling van klachten en problemen in het onderwijs op een professionele manier.

Terug


Hoe gebruik je deze site?

Per onderdeel kunt u de site bekijken en er doorheen scrollen.
U bent niet genoodzaakt alles te lezen.

Op de onderstreepte woorden kunt u op klikken en krijgt u een directe link naar meer informatie.
Woorden die schuin gedrukt staan, zijn woorden die verklaard worden in de woordenlijst.

Terug


Media

Hieronder kunt u lezen wat ik zoal doe om de positie van ouders met problemen op school te versterken. Ik vind het van groot belang dat iedereen weet wat voor een slechte positie klagende ouders hebben, wat hun rechten en plichten zijn, waar ouders tegen aan lopen en hoe er op hun wordt gereageerd. Zo strijd ik al geruime tijd voor een goed functionerende klachtenprocedure omdat die er nu niet is. Maar ik houd me ook met andere zaken bezig. Zaken waar veel ouders over mailen en vertellen; grote en kleine misstanden in het onderwijs. Ik probeer via de media aandacht te vragen voor deze problemen en klachten die ouders ervaren in het onderwijs.
Op één actie ben ik bijzonder trots. Ik heb meegewerkt aan een artikel in het NRC Handelsblad en naar aanleiding van dit artikel zijn kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs.

Ik noem al deze media aandacht: ZAAIEN. Overal waar ik kan leg ik een klein zaadje neer met mijn ideeën en aanbevelingen. Ik hoop dat dit zaadje zal uitgroeien tot prachtige bloemen die ouders weer kunnen plukken.


Artikelen in tijdschriften waar ik aan meegewerkt heb:

 • Inzicht, het maandblad van de vereniging voor openbaar onderwijs, over de klachten procedure in het onderwijs
 • LOBO maandblad , over de klachten procedure in het onderwijs
 • Het maandblad J/M, over onze belevenissen met de klachtenprocedure in het onderwijs
 • Blad van de gehandicapten raad: Aanbeveling om mijn site te bezoeken
 • Kindergids 4-8 jaar: stukje geschreven over de klachtenprocedure in het onderwijs


Krantenberichten:

 • Eindhovens Dagblad,over wachtlijst problematiek voor speciaal onderwijs
 • Algemeen Dagblad en Limburgs Dagblad, over klachtenprocedure
 • Eindhovens Dagblad, over de klachtenprocedure en mijn werkzaamheden voor deze site
 • NRC Handelsblad, over de klachtenprocedure
 • NRC Handelsblad, over onze ervaringen met geweldsdelicten op het VMBO
 • NRC Handelsblad over een ouder die een schadeclaim wil indienen omdat de school nalatig is geweest bij een ongeval.


Radio uitzendingen:

 • EO radio 1, over de klachtenprocedure plus mijn eigen ervaring ermee
 • NPS, over de rechten van ouders in het onderwijs
 • Omroep Brabant, over mijn werk voor deze website
 • Omroep Brabant, over onze ervaringen met geweldsdelicten op het VMBO
 • VARA radio 1, De ochtenden over geweld op scholen


Televisie:

 • VARA Kassa 2x i.v.m de wachtlijsten in het speciaal onderwijs NCRV Rondom Tien, over mondige ouders
 • KRO Vertel het ons, over onderwijsklachten
 • NCRV Netwerk, over klachtenprocedure
 • NOS Twee Vandaag, over lesuitval op middelbare scholen


Ingezonden brieven in kranten:

 • Eindhovens dagblad, over geweld op scholen
 • Volkskrant, over geweld op scholen
 • Trouw, over geweld op scholen
 • Eindhovens Dagblad, over image ouders zoals geschetst door media
 • NRC Handelsblad, naar aanleiding van een artikel waarin ouders wederom zwart worden gemaakt en als agressief worden bestempeld.
 • Eindhovens Dagblad, over dat ouders steeds vaker een advocaat in de arm nemen.
 • Eindhovens dagblad, over schadeclaims die oudere steeds meer indienen tegen school.
 • NRC Handelsblad, over schadeclaims die oudere steeds meer indienen tegen school


Achter de schermen van media:

 • Teleac: Bij ons thuis, over onderwijsklachten, en agressieve ouders
   

TerugLaatste wijziging: Mar, 2017